Wednesday, May 20, 2015

Seltsielu Toilas. On kõrvaldatud seltsidevahelised tülitsemised.

"Virumaa Teataja" nr. 119 kirjutab seltside korraldusest Toilas:
Meil on palju räägitud puudustest ja hädast, mis tekivad organisatsioonide liigrohkusest valdades ja külades. Sageli on mõnekümnest perest koosnevas külas mitu seltsi, mis sageli taotelevad samu kultuurilisi sihte. Korraldatakse üksteise võidu pidusid, pahatihti jonnimise mõttes koguni ühel õhtul jne. Killunemise ja leppimatuse tõttu ei kanna siis ka töö tulemusi.

Seltside vahekord on aga eeskujulikult korraldatud Voka vallas, Toilas. Siinne olukord on väärt märkimist ja järeletegemist paljude keskuste poolt, kus töö organisatsioonides kipub kujunema tuuletallamiseks.

Maaseltside peategevusalaks on pidude korraldamine, näidendite õppimine ja mängimine. Mõni aasta tagasi kippus ka Toilas organisatsioonidevaheline sallimatus, nääklemine ja kanna taha panemine lämmatama töötulemusi. Siis oli Toilas kuus organisatsiooni.

Toila agaramaid mehi, Kalju Otto, algatas siis organisatsioonide liitmise küsimuse. Liitumisest ei tulnud midagi välja, kuid ühiste nõupidamiste tulemusena kutsuti ellu kaks uut orgaani: laiendatud juhatus ja teatriring. Teatriringi juhatus võtab täies koosseisus osa laiendatud juhatusest, kuhu iga organisatsioon saadab ühe esindaja. Laiendatud juhatuse ülesandeks on korraldada organisatsioonide tegevust ja ettevõtteid selliselt, et need ei satuks kokku ega tõkestaks ühegi teise seltsi üritusi. Organisatsioonide esindajad tutvustavad igal sügisel laiendatud juhatust oma seltsi talvise tegevuskavaga ning esitatud kavade järele koostab laiendatud juhatus ühistegevuskava järgnevale tegevushooajale. Avalikke ettekandeid ja etendusi ühelgi organisatsioonil väljaspool laiendatud juhatuse üldkava ei ole lubatud korraldada, mis loomulikult ei tõkesta seltsi liikmete vahelisi ettevõtteid. Kava korraldatakse ikka võimalikult nii, et piduõhtud järgneksid teatavale arvule vabadele pühapäevadele.

Niisama suure tähtsuse kui laiendatud juhatus omab Toila seltsidevahelises korralduses teatriring. Teatriring töötab täiesti rippumatuna teistest organisatsioonidest ja allub ainult laiendatud juhatusele. Laiendatud juhatuse poolt on määratud kindlaks aasta jooksul peetavate etenduste arv ning selle järele koostab teatriring repertuaari. Lavateoste valiku juures võetakse arvesse seltsi, kellele pidu kuulub, soovi tüki suhtes (laulumäng, komöödia, 1- või 2-vaatuseline jne.). Organisatsioonidel enestel näidendite ettekandmiseks õigust ei ole. Teatriring on täiesti rippumatu peo majanduslikest muredest, mis annab näitlejaile tublisti tööindu juure. Jooksvate kulude katteks, nagu jumestustarvete muretsemine jne., kulub 3% peo sissetulekust näiteringile. Protsent on iseenesest väga väike. Näitering on "rahvusvaheline" asutus, temasse kuulub tegelasi kõigist Toila organisatsioonidest.

Tantsunumber etendusest "Lõbus talupoeg"
 Aastate jooksul nii laiendatud juhatus kui ka näitering on tõendanud oma elujõulisust. Seltsielu edeneb rahulikult ja leplikus vaimus ning Toila näitering on jõudnud tähelepanuväärsele tasemele. On lavastatud suuri lavatükke, mis on läinud suure menuga isegi mitu korda. Eeloleva hooaja repertuaarist oleks märkida sõnalavastusi Mälgu "Mees merelt", Vaiguri "Kraavihallid" ja laulumänge Kitzberg-Simmi "Kosjasõit" ja Falli "Lõbus talupoeg". Näitekunsti kõrgele tasemele jõudmises on suuri teeneid näitejuht Kalju Ottol.

"Suure autoriteedi" - laiendatud juhatuse - edukat tegevust juhivad esimees K. Otto, kirjatoimetaja Elsa Linnamaa ja laekur Leo Rutoff.

Ajakiri "Areng" nr. 5-6 1935

No comments:

Post a Comment