Thursday, May 9, 2013

Rändur Eestis

....
Ilus ja tore on pankrannik Murastes, Rannamõisas, tiskres, Valklas, Kundas, Vokas, Orul ja Päite rannas Sillamäe ligidal, kuid kõrguse, toreduse, metsikuse poolest käivad neist kõigist üle Ontika ja Udrias, viimane Narva pool Mereküla läheda, kus järsu ranna all aigutab jube sügavus.

Mõnes kohas on paekallas kildudeks ja kivirägaks pudenenud - igavene kivimurd, killuväli osalt Aseris, Türsamäel, Päitel. Teisal on kallas nii järsk, et üles ega alla ei pääse mitme km. vältusel. Paljuis kohtades on kunstlikud redelid ja trepid tehtud - pandud üles alla käimiseks. Valastes vinnatakse raskusi plokkide abil üles alla.

Pangapealne
Paekalda pealne on harilikult loo-maastik, mis karjamaadeks peetakse, osalt põldudeks haritud. Kaks lagendikku, välja - ühelpool meri, rannas vahest mõne kivimürakaga, teiselpool lage lood madala rohuga (liivatee, kassisabad, kassikäpad, sõlmiline kesakann). Kuskil madalamas lohus mõni üksik põõsas, nagu kivi madalmeres.
Niisugune on paekallas mitmekümne km. vältusel, osutudes Sakal (Ontika ligidal) 50 meetrilisena, kerkides Valaste tuuleveski kohal 54 m:ni ja laskudes Päitel 42,3 m:ni.

Päite panga all 1913
Tee viib Sakalt-Ontikalt Valaste kaudu Toilasse, edasi Oru, Voka, Künnapää, Päite, Türsamäe, Kannuka.

Toilas väga tore metsik rand, kenam suvituskoht, umb. 10 km Jõhvi raudteejaamast. Lehtpuu- ja männimets; suvilad - neist mitmed endiste vene õpetlaste omad. Siin suvitas mitu aastat J. Poska, kadund riigimees.

Vaade Oru lossile üle Pühajõe oru 20. saj. alguses
Toila läheduses Pühajõe suus asuvad kuulsad Oru suvilad, neist peam vene miljonäär Jelissejevi loss, mis maksma tulnud hiiglasumme. Lumivalge, itaalia stiili ehitus, ilustatud torniga, suured triiphooned, n.n. taliaiad, maneesh, ilustatud terrassid, platood ja lehtmajad, väike kirik, suured teenijaskonna elumajad jne., siis toredad pargid lossi lähedal, kiirejooksuga Pühajõgi sildadega laiemas orus, kena männik rannikul - kõik kokku : ilusam koht Eestis.

Põhjasild Pühajõel
Oru ja Voka vaheline Neidu kallas pole lage, vaid kaetud männametsaga. Selles n.n. Nõiametsas on mitmesuguseid keldreid, mõned terved, teised sisse langend; nähtavasti on siin endisel ajal mingisuguseid kaevamisi toimetatud ja otsimisi korraldatud. Voka mõisa juures voolab merde Voka oja, mis kargleb sügavas, paekivisse uuristud nõvas astmelt astmele, tuues mitme järve vett alutaguse soodest ja metsadest.
...

Katkend raamatust "Rändur Eestis : 50 marschruuti läbi Eesti" 1924

No comments:

Post a Comment