Friday, May 31, 2013

Teed ja sillad vanadel fotodel


Risttee Toila idapoolses osas villa Inda juures, kus ristusid Tallinn-Peterburi ning Jõhvist Toila randa viiv tee.
Pühajõelt Toilasse.
Pühajõelt Toilasse.
Toila-Voka tee läheb läbi Pühajõe oru.
Toila-Voka tee 20. sajandi alguses.
Rannatee
Külatänav Toilas.
Külatänav Toilas.
Siia hakkasid talumehed ehitama nii taluhooneid kui suvilaid.
Pikk tänav Toilas. Vasakul fotograaf Carl Sarapi isakodu.
Lossipargi rajamisel ettejäänud suvilad toodi sajandivahetusel Pikale tänavale. Paremal asub praegune vallamaja.
Pika tänava idapoolses osas asusid ainult suvilad.
Maja Männiku, Ranna ja Kalda tänava ristumiskohal. Siia olevat tahetud rajada tütarlaste kooli.
Pikk tänav Toilas. Männiku nime kandva Pika tänava osa majad olid imposantselt suured. Vasakul olevad majad on alles ka praegu.

Vana ranna tee 1935. aastal.
Vana rand peale Teist maailmasõda.
Vana ranna tee 1956. aastal.
Vana ranna tee.
Pühajõe suur sild teel Toilast Vokka.


Tee Nõiametsast alla randa.
Pärna-allee Oru pargis 1965. aastal.
Pühajõel oli neli silda. Nendest on taastatud kolm. Keskmine sild Jelissejevi ajal.
Põhja- ehk sadamasild viib mererannast lossini.
Põhjasild
Põhjasild
Põhjasild möödunud sajandi kolmekümnendatel.
Lõunasild asub suure rändrahnu ehk Oru pargi kivi juures. Lõunasild möödunud sajandi kolmekümnendatel aastatel.
Keskmine sild tiikide juures oli mõeldud jalakäijatele.Liiva (praegune Voka) sild. Selle juurest keeras tee põhja poole ning viis vallamajast mööda ida poole.
Üle Pühajõe käimiseks olid kasutusel ka lihtsamad "sillad".


No comments:

Post a Comment