Monday, May 6, 2013

Toila muusikapidustused

Pühapäeval, 12. detsembril pühitseti Toilas laulukoori 75.a. ja puhkpillikoori 70.a. tegevuse tähtpäeva ühiste suureulatuslikumate pidustustega seltsimajas.
Pidustused avas Toila muusikaseltsi kauaaegne esimees P. Leufeldt, kuna pikema ning üksikasjalisema ülevaatega juubilaride tegevusest esines seltsi sekretär A. Meremaa, maalides kuulajaskonnale silmi ette huvipakkuvaid olukordi kooride minevikust.

Tervituste osas esinesid soojade õnnitlustega juubelikooride aadressil mitmed ümbruskonna tuntud tegelased. Huvitavamaks osaks õhtust kujunes kohapäälseist vanimaist laulumeestest moodustatud laulukoori esinemine, kes kandis ette vanu rahvalaule, mis kuulajaskonnalt võeti vastu suure aplausiga. Samuti edukad olid juubilarkooride ettekanded.

Muusikaleht 31. jaanuaril 1938

No comments:

Post a Comment