Wednesday, October 19, 2011

Eesti Postimees 1898

Omalt maalt: Virumaalt
1897. a. suvel Peterburi miljonär Jeliseev ostis Oru mõisa ja hakkas ehitama suvelossi. Kuulda, et J. on asutanud aktsiaseltsi, kes on ära ostnud ümberkaudsed rannamaad ja suurepärased supluskohad asutab, mida Jõhviga ühendab elektriraudtee. Kohalikele sellest suuri lootusi, sest veel 15 aasta eest ei teadnud keegi Narva-Jõesuud, nüüd elab seal igal suvel 30 000 inimest ja talvel 3 000 inimest.
Eesti Postimees, nr. 20, 1898.a. 13. mai.

No comments:

Post a Comment