Tuesday, October 18, 2011

Postimees 1930

Toila piimaühing muudab nime.

Toila piimaühing, missugune asub Jõhvi alevi juures ja on täiel määral alevi administratiivpiirides, kavatseb oma senist nime muuta "Jõhvi piimaühinguks".

Postimees, 14.08.1930, nr. 218, lk. 5.

Alutaguse tahab peatuskohta.

Voka vald Virumaal, mis end hiljuti Alutaguse vallaks ümber nimetas, pööras neil päevil raudteevalitsuse poole palvega, et lubatakse asutada Jõhvi ja Oru vahelisele raudteeliinile 278 km peale peatuskohta, kuna ümbruskonna küladest vankritee viib. Piletite müük oleks sündinud rongis, kuna ooteruumi oleks elanikud nõus ise üles ehitama.

Postimees, 12.08.1930, nr. 216, lk. 5.

Päite merekallas muutub hädaohtlikuks.

Paekallas taganeb. Viru ranniku kõrge paekallas tungib iga aastaga ikka rohkem ja rohkem sisemaa poole. Kevadised veed urgitsevad alt pehmemad kihid läbi ning mürinaga langevad igal kevadel suured paerahnud alla. Säärane paekalda taganemine muutub aga hädaohtlikuks kalda lähedusest mööduvatele teedele, rääkimata veel väikestest kalda jalgradadest. ...Eriti kardetavaks näib muutuvat kõrge Päite kallas, mis aasta-aastalt nihkunud kuni Tallinna-Narva 1. kl. maantee servani.

Postimees, 26.08.1930, nr. 230, lk. 5.

Päite panga all 1913.a.

Voka vald mutis nime.

Voka vald on endale uue nime võtnud - Alutaguse. Endine nimi Voka oli pärit Voka mõisa omanikult Fock.

Postimees, 08.08.1930, nr. 212, lk. 5


No comments:

Post a Comment