Tuesday, October 18, 2011

Postimees 1934

Toila raudteelased-esperantolased on ühinenud esperantoringiks; ringi juhatusse kuuluvad R. Peenemaa esimehena, H. Paju ja M. Sepp.

Postimees, 30.12.1934, nr. 355, lk. 5.

Päites põlesid taluhooned maani maha.


24. detsembri hommikul süttis põlema Jüri Ernsti loomalaut, kust tuli elumajale üle läks. Tuli olevat alguse saanud laternast, mis laudas ümber läks. Kahjusumma tõusis 5000 kroonile.

Postimees, 27.12.1934, nr. 352, lk. 1.

No comments:

Post a Comment