Tuesday, October 18, 2011

Postimees 1926

Päite koorejaam maha põlenud.

Reedel, 22. skp. kell 10 õhtul pääsis tuli lahti Vaka vallas, Päite külas asuvas koorejaamas. Tuli sai alguse aurukatlast ja lagunes ruttu üle hoone laiali, levinedes isegi teistesse lähidalolevaisse hoonetesse. Kohalikkude elanikkude kaasabil suudeti tulele piir panna, kuna maani põles maha Daniel Puu päralt olev koorejaama hoone ühes täieliku sisseseadega, kui välja arvata piima kaal ja mõned kannud. Hoone ühes sisseseadega oli kinnitatud kõigest 50.000 marga eest, kuna omaniku kahju on mitu korda suurem.

Postimees, 26.10.1926, nr. 291, lk. 1.

Õpetajate valimised Vokas.

Neil päevil olid kooliõpetajate valimised Voka kõrgem. algkoolile. Kandideerijaid oli 40, peaaegu kõik isiklikult ilmunud. Valiti uuteks õpetajateks Alise Korbe Vaivarast, Joh Viikmann ja H. Juurik Vokast.

Postimees, 06.08.1926, nr. 210, lk. 4.

Inimene tuleõnnetusel surnuks ehmunud.

Toilas kaks rehehoonet maha põlenud. Kahju miljoni marga ümber.
1. septembril toimus Toilas raske tuleõnnetus. Sarapi ja Seestrandi rehehooned põlesid koos viljaga maha.

Postimees, 02.09.1926, nr. 237, lk. 2.

No comments:

Post a Comment