Tuesday, October 18, 2011

Postimees 1937

Leiti märgitud lind.

Voka vallas Kunnapõhja küla juurest leiti surnult hall lind, mis suurem kui kajakas. Selle linnu jalast leiti rõngas märgiga: "Helsingfors, Finland D 5856". Tuntud vanavarakorjaja Daniel Paurmann esitas järelepärimise Soome zooloogia muuseumile, et lähemaid andmeid saada selle linnu kohta.

Postimees, 04.01.1937, nr. 3, lk. 6.


No comments:

Post a Comment